Tag Archives: högtidsdagar

Till fäderna

"Få som far, ingen som mor." - Gammalt svenskt ordspråk

Humala vanhassa talonpoikaisyhteiskunnassa

Allmogens gamla humlegårdar är sedan länge övergivna. Något att ändra på?