Luokka-arkisto: Runstenar

Smokestone (Silmä 136)

Rökstenen är en av Sveriges mest kända runstenar, och dess inskrift från 800-talet anses med [...]

Sikahällen (U 529)

Den äldsta avbildningen av en gudstjänst i en svensk kyrka återfinns på en runhäll i [...]

Sigurdsristningen (Sö 101)

Sigurdsristningen (Sö 101) på Ramsundsberget i Södermanland är en vikingatida runhäll som visar bilder ur [...]

Granbyhällen (U 337)

Granbyhällens runristning 4 mil norr om Stockholm i Orkesta socken, Uppland, är till ytan störst [...]

Nävelsjöstenen (Sm 101)

Nävelsjöstenen (Sm 101) är en smal men ståtlig runsten utmed byvägen i Nöbbeleholm, Nävelsjö socken, [...]

Frösöstenen

Frösön kivi (J RS1928;66 $) on Ruotsin pohjoisin ja Jämtlannin ainoa säilynyt riimukivi.