Kirjoittaja Archives: Karin Boye

Asuminen: 1900 - 1941

Syntymäpaikka: Göteborg

Karin Maria Boye (1900-1941) var en svensk författare, poet och översättare. Hon var mest känd för sin poesi, men skrev även ett flertal romaner, noveller och artiklar. Av hennes prosaverk har den dystopiska science fiction-romanen Kallocain blivit mest uppmärksammad.

Kallocain innehåller inslag av både science fiction och dystopi, och beskriver ett framtida samhälle där individen tillhör staten, har betydelse enbart som en del i gruppen och ständigt övervakas. Den drar inspiration från samhällsutvecklingen i både Tyskland och Sovjetunionen innan andra världskriget. Trots det ständiga övervakandet och det stängda samhället beskriver romanen även djupa mänskliga känslor som kärlek och strävan efter frihet.

Karin Boyes mest berömda dikt är troligen "Ja, visst gör det ont när knoppar brister" ur samlingen För trädets skull. Hon avled efter en överdos av sömnpiller (självmord) efter att ha lämnat sitt hem den 23 april 1941, och ska ha hittats livlös vid en stor sten på en kulle norr om Alingsås.