Kirjoittaja Archives: Gustaf Nyblæus

Asuminen: 1816 - 1902

Syntymäpaikka: Tukholma

Militär, gymnast och riksdagsman. Nyblæus blev officer 1836, major 1862, överstelöjtnant 1864 och överste i armén 1872.