Tag Archives: Magnus Birgersson

August Strindberg on six causes of Sweden's accidents through the ages

"Till Sveriges olyckor fanns, finns och kommer att finnas sex orsaker" börjar en gammal inskrift [...]