Shop our historical maps

The systematic destruction of Sweden's cultural heritage

An amulet ring that has now been destroyed. Photo: Archaeologists at the National Historical Museums
An amulet ring that has now been destroyed. Photo: Archaeologists at the National Historical Museums

Share on FacebookShare on WhatsAppShare on TelegramShare on TwitterOla Wong, SvD: Sweden's cultural heritage is being systematically destroyed - priceless objects from the Iron Age and the Viking Age are being sent to the scrapyard because the conservation of all objects is not a priority. Update: The Swedish National Heritage Board has responded to the criticism on its website. Johan Runer, archaeologist [...]

Ola Wong, SvD: Sweden's cultural heritage is being systematically destroyed - priceless objects from Iron Age and Viking Age are sent to the scrapyard because not all objects are given priority for conservation.

Update: Riksantikvarieämbetet has responded to the criticism on its website.

Johan Runer, arkeolog vid Stockholms länsmuseum, har i veckan än en gång slagit larm om misskötseln av Sveriges kulturarv. Det handlar om att urgamla mynt, vikter, knappar, knivar, ringar och andra föremål tillhörande de forna nordborna “gallras” vid utgrävningar, det vill säga slängs bort.

- What you are doing is throwing away our history! says Johan Runer, archaeologist at the Stockholm County Museum.

Instead of scrapping our cultural heritage and that of future generations, museums could donate these ancient artefacts to local community groups who can learn how to preserve them using simple and cost-effective methods. I Ancient Friend 19 from 1924 which can be downloaded from the Swedish National Heritage Board, Erik Sörling writes about a tried and tested conservation method where the iron object is leached and then impregnated in boiling paraffin.

Att konservera fornfynd av järn låter inte som kärnfysik, och bör vara något även frivilliga krafter kan lära sig. Men man väljer alltså istället att slänga fynden i soptunnan “eftersom de inte vill skapa en marknad för fornföremål”, berättar Runer.

An amulet ring that has now been destroyed. Photo: Archaeologists at the National Historical Museums
An amulet ring that has now been destroyed. Photo: Archaeologists at the National Historical Museums

SvD mentions an excavation in the multi-millennial cultural settlement of Molnby in Vallentuna where several amulet rings from the Iron Age were found (see picture above). Amulet rings were ritual objects used during vendel- and the Viking Age by the Swedes' ancestors.

Det här är förstås helt oacceptabelt, för att uttrycka mig väldigt milt. “Sveriges största riksarkiv är den svenska jorden” skrev Vilhelm Moberg i första delen av ”Min svenska historia”. Har länsmuseerna inte råd att konservera alla fornfynd de gräver upp ska de låta bli att gräva i jorden och lämna det jobbet åt framtida generationer som har mer vett bakom pannbenet.

I slutändan är det riksantikvarie Lars Amréus och kulturminister Alice Bah Kunke som idag ansvarar för Sveriges kulturarv, och “förstörelsen av historien sker under deras skift” som Ola Wong konstaterar.

Project Allmogen has contacted the National Heritage Board for comment.

Subscribe to YouTube:


If you appreciate Allmogens independent work to portray our fine Swedish history and Nordic culture, you are welcome to buy something nice in the shop or support us with a voluntary donation. Thank you in advance!

Support Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Support Allmogens by becoming a member
Support Allmogens in your will

Popular