Handla våra historiska kartor

Den systematiska förstörelsen av Sveriges kulturarv

En amulettring som numera förstörts. Foto: Arkeologerna vid Statens historiska museer
En amulettring som numera förstörts. Foto: Arkeologerna vid Statens historiska museer

Dela på FacebookDela på WhatsAppDela på TelegramDela på TwitterOla Wong, SvD: Sveriges kulturarv förstörs systematiskt – ovärderliga föremål från järnåldern och vikingatiden skickas på skroten på grund av att man inte prioriterar konserveringen av alla föremål. Uppdatering: Riksantikvarieämbetet har besvarat kritiken på sin hemsida. Johan Runer, arkeolog vid Stockholms länsmuseum, har i veckan än en […]

Ola Wong, SvD: Sveriges kulturarv förstörs systematiskt – ovärderliga föremål från järnåldern och vikingatiden skickas på skroten på grund av att man inte prioriterar konserveringen av alla föremål.

Uppdatering: Riksantikvarieämbetet har besvarat kritiken på sin hemsida.

Johan Runer, arkeolog vid Stockholms länsmuseum, har i veckan än en gång slagit larm om misskötseln av Sveriges kulturarv. Det handlar om att urgamla mynt, vikter, knappar, knivar, ringar och andra föremål tillhörande de forna nordborna ”gallras” vid utgrävningar, det vill säga slängs bort.

– Vad man gör är ju att man slänger vår historia! säger Johan Runer, arkeolog vid Stockholms länsmuseum.

Istället för att skrota vårt och framtida generationers kulturarv kan man tycka att museerna kunde skänka dessa urgamla fornfynd till lokala hembygdsföreningar som kan lära sig konservera föremålen med enkla och kostnadseffektiva metoder. I Fornvännen 19 från 1924 som kan laddas ner från Riksantikvarieämbetet skriver Erik Sörling om en beprövad konserveringsmetod där man urlakar järnföremålet och sen impregnerar det i kokande paraffin.

Att konservera fornfynd av järn låter inte som kärnfysik, och bör vara något även frivilliga krafter kan lära sig. Men man väljer alltså istället att slänga fynden i soptunnan ”eftersom de inte vill skapa en marknad för fornföremål”, berättar Runer.

En amulettring som numera förstörts. Foto: Arkeologerna vid Statens historiska museer
En amulettring som numera förstörts. Foto: Arkeologerna vid Statens historiska museer

I SvD nämns en utgrävning i den mångtusenåriga kulturbygden Molnby i Vallentuna där det slängdes flera amulettringar från järnåldern(se bild ovan). Amulettringar var rituella föremål som användes under vendel- och vikingatiden av svenskarnas förfäder.

Det här är förstås helt oacceptabelt, för att uttrycka mig väldigt milt. ”Sveriges största riksarkiv är den svenska jorden” skrev Vilhelm Moberg i första delen av ”Min svenska historia”. Har länsmuseerna inte råd att konservera alla fornfynd de gräver upp ska de låta bli att gräva i jorden och lämna det jobbet åt framtida generationer som har mer vett bakom pannbenet.

I slutändan är det riksantikvarie Lars Amréus och kulturminister Alice Bah Kunke som idag ansvarar för Sveriges kulturarv, och ”förstörelsen av historien sker under deras skift” som Ola Wong konstaterar.

Projekt Allmogen har sökt riksantikvarien för en kommentar.

Prenumerera på YouTube:


Om du uppskattar Allmogens oberoende arbete med att skildra vår fina svenska historia och nordiska kultur så är du välkommen att handla något fint i butiken eller stödja oss med en frivillig gåva. Tack på förhand!

Stöd Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Stöd Allmogens genom att bli medlem
Stöd Allmogens i ditt testamente

Populärt