Täglicher Archiv: häxprocesser

Allmogen geht auf Expedition - Der Hexenprozess in Torsåker

På årsdagen av häxprocessen i Torsåker 1675 följde Allmogen i offrens fotspår. Det här är [...]