Laden Sie unser historische Karten

Ein ehrenwertes Projekt über unsere altnordische Literatur

PROJEKT:SAGA

PROJECT:SAGA möchte unsere altnordische Literatur im Hörbuchformat verfügbar machen. Ich habe mir eine Probe angehört, und sie ist fantastisch.

Det är musikern och tonsättaren Thomas von Wachenfeldt (@vonwachenfeldt), född i Bergsjö i Hälsingland, som ligger bakom PROJEKT:SAGA som du kan stötta och läsa mer om på Kickstarter. Thomas är till vardags lektor i musik och forskare vid Umeå Universitet. Han driver också Trad-Podden, en podd om traditionell spelmansmusik, och skapar en hel del egen musik. Hans senaste album är mig veterligen Brudlåtar, en vacker samling traditionella brudsviter från Hälsingland. Men nu har han alltså också dragit igång ett helt fantastiskt Kickstarter-projekt för att läsa in den fornnordiska litteraturen och göra den tillgänglig i ljudboksformat. Det första verket Thomas tagit sikte på med sin angenäma stämma och tonsättning är Die Vätergott-Saga von Viktor Rydberg. Lyssna på ett smakprov här: Fädernas gudasaga är en sammanfattning av Rydbergs efterforskningar i den nordiska mytologin, vår gudasaga, en imponerande forskarinsats som upptog nästan tio år av hans liv. Så här skriver Rydberg själv i förordet till boken i november 1887:
För första gången öfverlämnas härmed i den svenska ungdomens händer vår folkstams myter som ett sammanhängande helt. En närmare undersökning har visat, att de bildat en fortlöpande saga, hvari hvarje myt, äfven om den i sin uppkomst var fristående, blifvit införlifvad som länk i en kedja, hvilken börjar med världens, gudarnes och människoslägtets upphof och ändar med Ragnarök och världsförnyelsen.
Ur mitt exemplar av boken från 1887
Thomas kommer också att läsa in både den yngre och äldre Eddan, varav den senare som också kallas den poetiska Eddan har gjorts tillgänglig av Allmogens som gratis e-bok. Om du vill lyssna på mer av vår fornnordiska litteratur som ljudböcker, stötta då Thomas Kickstarter-projekt. För 200 kr får man varje kapitel som högupplöst ljudfil, och intäkterna kommer alltså Thomas använda till att bygga upp en ekonomisk grundplåt för produktionen av Die Vätergott-Saga och kommande ljudböcker. Stötta PROJEKT:SAGA här, så gör du en sann kulturgärning.

Abonnieren Sie YouTube:


Wenn Sie schätzen Allmogens unabhängige Arbeit, um unsere schöne schwedische Geschichte und nordische Kultur zu porträtieren, sind Sie herzlich eingeladen, etwas Schönes im Shop zu kaufen oder uns mit einer freiwilligen Spende zu unterstützen. Vielen Dank im Voraus!

Unterstützung Allmogens über Swish: 123 258 97 29
Unterstützung Allmogens von beitreten
Unterstützung Allmogens in Ihrem Testament

Beliebt