Laden Sie unser historische Karten

LIVE: Sveriges frihetligaste crowdfunding-projekt

Projekt Moberg-kampanjen på Kickstarter, nu live!

Anteil an FacebookAnteil an WhatsAppAnteil an TelegrammAnteil an X (Twitter)Så var den stora dagen D här. Crowdfunding-kampanjen för att göra verklighet av Projekt Moberg och återuppväcka den svenska allmogens frihetliga historia är nu igång sedan ett par timmar tillbaka. För det första vill vi börja med att […]

Så var den stora dagen D här. Crowdfunding-kampanjen för att göra verklighet av Projekt Moberg och återuppväcka den svenska allmogens frihetliga historia är nu igång sedan ett par timmar tillbaka.

För det första vill vi börja med att tacka er 13 frihetspionjärer som hittills tagit det hedervärda steget att stötta kampanjen. Vi kan med glädje meddela att vi redan nått 30% av målet!

Men vi är inte i hamn ännu.

Projekt Moberg-kampanjen på Kickstarter, nu live!
Projekt Moberg-kampanjen på Kickstarter, nu live!

Så vad är då Projekt Moberg?

Det är, som namnet antyder, en hyllning till Vilhelm Mobergs livslånga arbete med att ge oss en ny historieskrivning, en historieskrivning som berättar folkets historia istället för överhetens historia.

Men det är lika mycket en hyllning till hans konstanta frihetliga strävan att stå det onda emot, i alla dess former.

Vilhelm Moberg var som diktare älskad av alla, men som granskare av makten var han hatad av de politiskt korrekta. Han ansåg att den stora massan hade undanhållits historien om sig själv, historien om det förtryck allmogen fått lida under centralstaten, och allmogens längtan efter freden, friheten och jorden.

Vårt mål är alltså att återuppväcka och bevara det folkarv som skildrades av författare som Anders Fryxell, August Strindberg, Hans Hildebrand, Fabian Månsson, Alfred Kämpe och Vilhelm Moberg. Män som, till skillnad från Fredrik Reinfeldt, visste att det är så mycket mer i ursvenskens historia än bara barbari (som Reinfeldt uttryckte det).

Första boken vi vill digitalisera, objektet för vår Kickstarter-kampanj, heter Der Freiheitskampf der schwedischen Ommogens och är skriven av Alfred Kämpe. Det är en numera sällsynt skrift som utkom i tre band 1918-1920 och ett av de få försöken till skildringar av den svenska allmogens många kamper för rättvisa mot överheten.

Lyckas vi med kampanjen kan vi köpa in den utrustning som behövs för att digitalisera de böcker som skildrar vårt folkarv – böcker som inte prioriteras av statliga institutioner och som ligger bortglömda på antikvariat runt om i Sverige.

Några av de böcker som står i kö att digitaliseras
Några av de böcker som står i kö att digitaliseras

Som exempel på statliga institutioners prioriteringar kan nämnas de ”400 år av svensk politik” som Umeå Universitetsbibliotek tidigare i år proklamerade att de digitaliserat, detta i form av 30,000 sidor av författningar, stadgar, förordningar, riksdagsbeslut, m.m. Författningar och riksdagsbeslut kommer före skildringar av statligt förtryck och allmogens frihetslängtan.

Projekt Moberg, och allmogens historia som vi vill återuppväcka, går bortom ”höger” och ”vänster”.

Istället för att tänka höger och vänster, tänk allmoge mot politisk överhet – de kontrollerade mot de kontrollerande – de som vill leva sina liv i fred och frihet mot de som vill bestämma över andra med tvång och våld.

Där har vi skiljelinjen i historien.

Hur du kan hjälpa oss

Det bästa sättet att hjälpa oss är förstås att gå till kampanjen och stötta oss med ett monetärt bidrag.

Det näst bästa sättet att hjälpa, både för dig som kan bidra finansiellt och för dig som inte kan undvara ett öre, är att dela kampanjsidan med dina vänner på Facebook, Twitter, ja till och med som fysisk pappersutskrift för de som är av den gamla skolan.

Kolla in kampanjen här och se om det är värdigt ditt stöd

Frågor?

Om du har frågor om Projekt Moberg, kampanjen, eller vad som helst så kan du lämna en kommentar på kampanjsidan oder på Facebook, skicka ett tweet till @ProjektMoberg eller ett mail till daniel@projektmoberg.se.

Abonnieren Sie YouTube:


Wenn Sie schätzen Allmogens unabhängige Arbeit, um unsere schöne schwedische Geschichte und nordische Kultur zu porträtieren, sind Sie herzlich eingeladen, etwas Schönes im Shop zu kaufen oder uns mit einer freiwilligen Spende zu unterstützen. Vielen Dank im Voraus!

Unterstützung Allmogens über Swish: 123 258 97 29
Unterstützung Allmogens von beitreten
Unterstützung Allmogens in Ihrem Testament

Beliebt