Laden Sie unser historische Karten

Der Hexenprozess in Torsåker 1. Juni 1675

Häxprocesserna i Torsåker

In Häxberget in Torsåker verloren 71 unschuldige Menschen, die meisten von ihnen Frauen, aufgrund der damaligen Überzeugungen ihr Leben.

1 juni 1675 halshöggs och brändes 71 oskyldiga människor, varav 65 kvinnor, 2 män och 4 pojkar, under der Hexenprozess in Torsåker, Ångermanland. Anklagelsen var häxeri.

Var femte kvinna i Torsåker, Dal och Ytterlännäs socknar mördades. I vissa familjer ska flera generationer kvinnor ha mördats då man trodde att trolldomen gick i arv och lärdes från föräldrarna till barnen.

”Tidens tro drabbar människan.” står det på en stor minnessten på Häxberget i Torsåker. Vår tid är inte annorlunda i det avseendet. Den som vill läsa mer om den här avskyvärda händelsen kan fortsätta läsa hier.

Det skulle dröja 104 år till, till 1779, innan straffet för trolldom avskaffades i Svensk lag.

Kuriosa om Torsåkers socken(Wikipedia):

Name

Namnet (1344 Thorsakir) innehåller förleden gudanamnet Tor och efterleden åker och har ursprungligen avsett en helig åker, nära kyrkan.

Fornlämningar

Man har anträffat och bevarat omkring 35 fornlämningar. De flesta lämningar är gravhögar från järnåldern. En större mängd högar har dessutom tagits bort genom tiderna. Det finns två fornborgar. Den ena ligger invid Ångermanälven vid Prästmon och är lämningarna efter Styresholms borg från medeltiden, vilken ingick i landets försvarssystem.

Undersökningar av den så kallade Skelettåkern i Björned, visar att det varit en begravningsplats sedan folkvandringstid, där man övergick till kristet gravskick senast i början av 1000-talet. DNA visar att flera av personerna sannolikt var släkt, tillhörande den germanska folkgruppen, medan en hade samiska anfäder. Dock visar isotopanalys att de kom från olika delar av landet. Begravningsplatsen tolkas som en tidig gårds- eller bykyrkogård, sannolikt tillhörande en gårdskyrka uppförd på privat initiativ, nära en handelsväg med många förbindelser med södra Östersjöområdet. Gårdskyrkogården övergavs i slutet av 1200-talet, efter att en gemensam sockenkyrka hade byggts i Torsåker.

Abonnieren Sie YouTube:


Wenn Sie schätzen Allmogens unabhängige Arbeit, um unsere schöne schwedische Geschichte und nordische Kultur zu porträtieren, sind Sie herzlich eingeladen, etwas Schönes im Shop zu kaufen oder uns mit einer freiwilligen Spende zu unterstützen. Vielen Dank im Voraus!

Unterstützung Allmogens über Swish: 123 258 97 29
Unterstützung Allmogens von beitreten
Unterstützung Allmogens in Ihrem Testament

Beliebt