Author Archiv: Zacharias Topelius

Wohnen: 1818 - 1898

Ort der Geburt: Nykarleby, Österbotten, Finland

Zacharias Topelius var en finlandssvensk författare, historiker, tidningsman och poet som tillhörde en gammal österbottnisk släkt.

Topelius blev av samtiden först känd som lyriker i romantikens anda (Ljungblommor I, 1845) men han torde av eftervärlden vara bäst ihågkommen som författare av historiska romaner, förnämligast Fältskärns berättelser, och författare av barnlitteratur. Topelius hade ett långvarigt inflytande som läroboksförfattare genom att t.ex. Boken om vårt land (1875) utnyttjades i finländska skolor in på 1900-talet.

Milchstraße

Gedicht aus den Gesammelten Schriften von Zacharias Topelius, erster Band (1904).