Køb vores historiske kort - 1% går direkte tilbage til arven

Den dag Vilhelm Moberg gik for at søge søvn uden ende

Vilhelm Mobergs jubilæum

"Klokken er syv minutter over tyve. Jeg går ud for at søge i søen, sover uden ende. Tilgiv mig, jeg kunne ikke holde det ud." - Vilhelm Moberg

Med disse ord afsluttede Vilhelm Moberg et brev, som han skrev til sin kone den 8. august 1973, tolv dage før sin 75-års fødselsdag og 43 år på dato. Det var hans sidste ord. Derefter tog han sit eget liv i vandet under sit hus Söderäng i Tomta på Väddö i Roslagen.

I de sidste år af sit liv havde Moberg svært ved at skrive, hvilket kan have været medvirkende til, at han besluttede at gøre en ende på sit liv. I et brev til sin ven og forlægger Ragnar Svanström skrev han cirka ti dage før sin død:

Når jeg går min daglige tur i skoven og kommer forbi min skrivehytte, går mit hjerte i stykker. Jeg skulle have været der i sommer og fortsætte arbejdet på tredje del af min svenske historie...

Moberg efterlod sig sin kone Margareta og fem børn. Han efterlod sig også et enormt litterært aftryk og et lige så stort aftryk på den svenske samfundsdebat. Som forfatter af fiktion var han elsket. Som samfundskritiker blev han hadet af magthaverne.

Moberg understregede selv, hvor nødvendigt det var blevet for ham at "stædigt holde fast i de mest elementære sandheder og juridiske begreber og gentage det indlysende igen og igen". De åbenlyse ting for ham kan nok godt sammenfattes i ordet Frihed, hvis betydning han forklarer mere detaljeret her:

"Ifølge den totalitære ideologi - den nazistiske og kommunistiske - er vi mennesker statens ejendom, og som statsejede væsener opnår og nyder vi sand frihed. Vores opgave i den samlede stat er først og fremmest at være borgere og nyttige og effektive dele af et kollektiv. Men for mit vedkommende tilslutter jeg mig den ældre og oprindelige fortolkning af ordets indhold Frihed. Jeg slutter mig til dem, der siger, at vi mennesker ikke er skabt til at være objekter til gavn for staten. Intet kan ryste mig fra den overbevisning og tro på, at vores liv er vores eget - at menneskelivet fra vugge til grav er et mål i sig selv." (Citat fundet i Vilhelm Moberg, modstandsfolket, af Johan Norberg)

Moberg talte ofte om svensk frihed, ikke mindst under Anden Verdenskrig, hvor han så tilbage i vores historie for at finde styrke, f.eks. i en tale på den svenske flagdag den 6. juni 1944:

Svenskhed ifølge Vilhelm Moberg

Alt, hvad der truede denne frihed, så han som sin pligt at bekæmpe, og det gjorde han med sin pen og sin stemme som våben. Han så det som sin og andre digteres opgave at være det "stikkende salt", der "beskytter samfundskroppen mod forfald".

Jeg kan kun konstatere, at der er en stor mangel på salt i dagens Sverige. Lugten af forfald er håndgribelig. Det er lugten af korruption, løgn og magtbegær. Det er lugten af frygt, polarisering og falsk solidaritet. Det er lugten af et samfund, hvor staten har gjort sig selv til et mål i sig selv på bekostning af den individuelle frihed.

"Frihed er ikke givet én gang for alle. Den skal fortjenes, forsvares og genvindes, hvis den går tabt." - Vilhelm Moberg

Svensk frihed - den enkeltes ret til at styre sig selv - skal fortjenes og forsvares af hver ny generation, der bor i dette land. Men Sverige er ikke kun de levende svenskeres land, det er også de dødes land - dem, der har kæmpet for denne frihed gennem århundreder. Han skriver i Svensk ambition, et forsvarstidsskrift, der blev udgivet under Anden Verdenskrig:

Sverige er vores, det er landet for seks og en kvart million svensker, der lever. Men det er også de dødes land, de dødes land for dem, der byggede det for os fra begyndelsen og efterlod os deres arbejde, som vi skal forvalte og udvikle. De døde er flere millioner flere end os. De har meget at sige til os nu, og vi skylder dem at lytte til dem. Vi lytter til dem ved at huske på deres resultater og ved at værdsætte deres ambitioner. De kan ikke længere modstå deres arbejde. Det påhviler os.

I dag, på årsdagen for hans død, vil jeg gerne give en særlig hyldest til Vilhelm Moberg og hans værker. Vilhelm, jeg lytter til dig. Jeg husker, hvad du har gjort. Jeg værdsætter din livslange stræben efter frihed, sandhed og retfærdighed. Så længe jeg lever, vil jeg værne om Deres arbejde og det arbejde, som mine forfædre har efterladt mig til at forvalte og udvikle, så jeg en dag kan give det videre til mine børn.

I dag er det 43 år siden Vilhelm Moberg døde, mange år længere end jeg har været i live. Men hans ånd lever stadig. Kampen mod autoriteterne - mod staten og totalitære ideologier i alle deres former - var Vilhelm Mobergs største drama, en kamp, som han førte hele sit liv.

Læs mere om denne kamp i denne fine artikel skrevet af Johan Norberg. I Vilhelm Moberg og politik kan du finde ud af mere om hans syn på politik.

Abonnér på YouTube:


Hvis du sætter pris på Allmogens uafhængigt arbejde for at skildre vores fine svenske historie og nordiske kultur, er du velkommen til at købe noget lækkert i butikken eller støtte os med en frivillig donation. På forhånd tak!

Støtte Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Støtte Allmogens af tilmeld dig
Støtte Allmogens i dit testamente

Populære

Skal vi blive hørt på søndag?

Få nyhedsbrevet hver søndag morgen med ugens artikler om svensk historie og nordisk kultur. Gratis!

Perfekt! Tjek din indbakke og bekræft din tilmelding, så er du klar!