Tag Arkiver: Kalmarkriget

Kalmarkriget: Ett svenskt “Son My” i Skåne år 1612

Under 300 år, räknat från början av 1500-talet och fram till 1814, fördes det inte [...]