Tag Arkiver: alsnö stadga

August Strindberg om seks årsager til Sveriges ulykker gennem tiderne

"Till Sveriges olyckor fanns, finns och kommer att finnas sex orsaker" börjar en gammal inskrift [...]