Torsåkers kirke i Ångermanland

Torsåkers kirke i Ångermanland
Torsåkers kyrka i Ångermanland. Foto: Daniel Sjöberg / Allmogen.org (CC BY-SA)

Torsåkers kyrka är Ångermanlands äldsta kyrka som fortfarande är i bruk. Kyrkan, som uppfördes på 1200-talet och idag tillhör Torsåkers församling i Härnösands stift, bär på en mycket mörk historia.

Torsåkers kyrka i Ådalens vackra odlingsbygd må vara mycket vacker, men kyrkan är mest känd som platsen för Häxprocessen i Torsåker 1675, då 71 kvinnor, män och barn i denna kyrka fick sin dödsdom och sista nattvard av prästen Laurentsius Christophori Hornaeus, innan de fördes till det så kallade Häxberget där de halshöggs och sedan brändes på bål.

Taket i Torsåkers kyrka
Taket i Torsåkers kyrka. Foto: Daniel Sjöberg / Allmogen.org (CC BY-SA)

Den ursprungliga kyrkan i Torsåker uppfördes på 1200-talet i form av ett långhus. Under 1400-talet förlängdes kyrkan åt väster och fick sina vackra kalkmålningar på väggar och tak, och i kyrkorummet byggdes de vackra stjärnvalven i taket. Förlagorna till målningarna fann man i henhold til den svenske kirke i den rigt illustrerede billedbibel Biblia Pauperum (de fattigas bibel) och helgonlegenderna. Växtornamentikens mönster hämtade man ur gotikens formvärld. Nutida besökare i kyrkan sitter på bänkar från tidigt 1700-tal.

Madonnaskulptur från 1200-talet
Madonnaskulptur från 1200-talet. Foto: Daniel Sjöberg / Allmogen.org (CC BY-SA)

Innan kyrkan byggdes, under vikingatiden, var Torsåker en viktig handelsplats för Torsåkersbornas förfäder. Att det var en viktig plats hörs också på namnet som innehåller förleden gudanamnet Tor og følgende åker och har ursprungligen avsett en helig åker, nära kyrkan. Inte osannolikt var det också därför kyrkan byggdes på just den här platsen som bygdens ursprungsbefolkning ansåg som helig.

Väggmålning i Torsåkers kyrka
Väggmålning från 1400-talet i Torsåkers kyrka. Foto: Daniel Sjöberg / Allmogen.org (CC BY-SA)

Den här kyrkan har bestått tidens prövningar i 800 år. Uppförd på 1200-talet, och alltså använd av grovt räknat 32 generationer Torsåkersbor.

Ett lite sorgligt inslag från Allmogens besök i kyrkan var när vaktmästaren på kyrkan berättade att nu för tiden är det inga skolavslutningar, få dop, mest begravningar. Torsåkersbygden dör bort.

Kyrkan används idag en gång i månaden till söndagsgudstjänst, och utöver det sker ungefär 60 kyrkliga ceremonier varje år i form av bröllop, dop och begravningar.

1500-tals sångbok
Välbevarad sångbok från Gustav Vasas tid, 1500-tal. Foto: Daniel Sjöberg / Allmogen.org (CC BY-SA)

Men bygdens historia är lång. Man har anträffat många fornlämningar i Torsåkers socken, de flesta i form av gravhögar från järnåldern. Undersökningar av den så kallade Skelettåkern i Björned, visar att det varit en begravningsplats ända sedan folkvandringstiden under år 400-550. Man övergick till kristet gravskick senast i början av 1000-talet.

DNA visar att flera av personerna sannolikt var släkt, tillhörande den germanska folkgruppen, medan en hade samiska anfäder. Dock visar isotopanalys att de kom från olika delar av landet. Begravningsplatsen tolkas som en tidig gårds- eller bykyrkogård, sannolikt tillhörande en gårdskyrka uppförd på privat initiativ, nära en handelsväg med många förbindelser med södra Östersjöområdet. Gårdskyrkogården övergavs i slutet av 1200-talet, efter att en gemensam sockenkyrka hade byggts i Torsåker.

Wikipedia
Flygbild över Torsåkers kyrka
Flygbild över Torsåkers kyrka. Foto: Daniel Sjöberg / Allmogen.org (CC BY-SA)

Sådan kommer du dertil

Koordinater: Breddegrad 63.07977454636893 | Længdegrad 17.741481941791562

Se flere interessante steder at besøge på Historisk kort.

Abonnér på YouTube:


Hvis du sætter pris på Allmogens uafhængigt arbejde for at skildre vores fine svenske historie og nordiske kultur, er du velkommen til at købe noget lækkert i butikken eller støtte os med en frivillig donation. På forhånd tak!

Støtte Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Støtte Allmogens af tilmeld dig
Støtte Allmogens i dit testamente

 

Historiske kort over Ångermanland

Vores vægkort er omhyggeligt restaurerede, århundredgamle kort, som genoptrykkes i Ångermanland på mat, aldersbestandigt premiumpapir i museumskvalitet. 1% af indtægterne går direkte tilbage til kulturarven!

Populære steder