Køb vores historiske kort

Humle i det gamle bondesamfund

Høst af humlekopper
Høst af humlekogler fra en fældet humlekogle. En mand, to kvinder og en lille pige. Halland.

Allmogens gamle humlepladser er for længst forladt. Noget at ændre?

I dag, den 24. august, er det Bartholomæusdag, som historisk set markerer starten på humlehøsten i Sverige. Hver gård havde en humlefarm, og dens størrelse blev bestemt af behovet for øl og slik samt af skattebyrden.
Humle (Humulus lupulus L.) er vores eneste dyrkede plante, som er lovgivet og dermed strengt kontrolleret. I det 17. og 18. århundrede nåede humledyrkningen i Sverige sit højdepunkt, da der var millioner af humleplanter i landet. Landmåleren noterede altid, hvor humlefarmene var placeret. Selv i dag kan man finde humleplanter på disse for længst forladte humlegårde.
Der findes en gammel tilgroet humlegård i Lindö, Torsås sogn, i Småland, som ifølge legenden blev plantet af selveste Nils Dacke (Fabian Månsson, Gravhundens vugge) Humlens hunblomster har været brugt til ølbrygning siden middelalderen. Humlens syrlighed har en svag antibiotisk virkning mod gram-positive bakterier, hvilket hjælper gæren med at udvikle sig og gærer urten til en god øl.
Skåne. Hop-plukning mellem Vånga og Näsum. Foto Gunnar Lundh 1937.
Skåne. Hop-plukning mellem Vånga og Näsum. Foto: Gunnar Lundh 1937. CC-BY
Humle er også blevet brugt siden oldtiden som en beroligende og beroligende urt. Til medicinske formål er humle kendt for sin søvndyssende virkning. Det stimulerer appetitten og fordøjelsen. De lokale høsttraditioner kan naturligvis variere. I Västergötland siges det, at høsten kunne begynde allerede i slutningen af juli, og i Småland siges det, at humlen blev høstet før Allehelgensdag. I Närke blev humlen høstet i september. Kilderne er også forskellige med hensyn til, hvor moden humlekoglen skal være ved høsten, siger Nordisk Museum. "Nogle anbefalede, at den skulle høstes, når den stadig var grøn, mens andre mente, at den skulle være lysegul. I dag anbefaler forskerne på Julita-gården i Sörmland, at humlekoglen høstes, når den er lysende limegrøn, og når lupulinkirtlerne er blevet citrongule. Duften skal være stærkt aromatisk, men ikke græsagtig." Høsten foregår ved at tage humlestilken ned og plukke de kegleformede hunblomster fra vinstokken. Vinstokken kan efterlades i humlegården til at rådne som gødning.
En af de få tilbageværende svenske humlefarme, 1928. Övre Värnäs, Värmland
En af de få tilbageværende svenske humlegårde, 1928. Övre Värnäs, Älvdals härad, Värmland. Foto: G. Berg 1928. CC-BY
I Sverige synes humle at være blevet dyrket fra det 13. århundrede, hvor forskellige bestemmelser om humle begynder at dukke op i lovgivningen. Der er f.eks. bevaret lovtekster, som omhandler straffe for tyveri af humle. I Kristoffers landslag fra 1442 står der, at hver bonde skal holde en humlegård med 40 humle, og kravene blev udvidet til 200 humle i Kalmar recess fra 1474 (Strese, Else-Marie; Tollin, Clas (2015). Humle: det grønne guld). Kongen ville have sin øl, og så var det kun undersåtterne, der skulle adlyde. Et fiktivt eksempel på, hvordan det kan gå til ved humlehøsten, er fra Fabian Månssons trilogi af romaner Gustav Vasa og Nils Dacke bind 1, hvor fogedens kone Malin og fogeden Pelle Humpe er ankommet til gården hos landmand Germund Mola:

- Hvor mange humle har du høstet? Malin fortsatte sine spørgsmål til Germund.

Germund nævnte et beløb. "Det ved den gamle dommer i øvrigt godt," sagde han, "for han har fået halvdelen.

Malin rejste sig op, og hendes øjne sved.

- Halvdelen! hvæsede hun. Sagde du halvdelen, din tyv? Ved du ikke, at alle landmænd i årevis har overgivet alt humle, der er høstet i deres humlegårde, til Frelseren? Mener du ikke, at kongen har den samme ret som en almindelig borger? Alt humle fra din gård skal leveres til kongens foged. Det er kongens befaling. Hvis du har brug for humle, kan du købe den hos fogeden.

- Jeg har selv skabt humlehaven, sagde Germund. Han havde stået med bøjet hoved og kigget på hende med et lurende blik, men nu rettede han sig op og kiggede ind i hendes små grå rotteøjne. Da jeg kom hertil, var der ikke nogen humlefarm, men der var et tørsteland, hvor humlefarmen ligger nu. Hverken kongen eller hans foged byggede humlefarmen her, men det gjorde jeg. Så jeg tager halvdelen af det, der vokser i den, ellers vokser der ingen humle mere.

Fra Fabian Månssons bog Gustav Vasa og Nils Dacke bind 1
Månssons trilogi foregår i det 16. århundrede, men det er på vores ældste kort fra begyndelsen af det 17. århundrede til slutningen af det 19. århundrede, at vi kan se humlegårdene indtegnet på kortet, hvor antallet af stubbe normalt er angivet.
Humleplukning i Vångatrakten
Skåne. Humleplukning i Vångat-området. Foto: Gunnar Lundh 1937. CC-BY
Først i 1860 blev dyrkningskravet afskaffet, og det var således en del af den svenske lovgivning i ca. 400 år (svensk parlamentsadministration. Svensk forfatningssamling 1736:0123 1 Byggningabalk). I dag dyrkes der omkring halvtreds svenske humlesorter på Julita gård i Södermanland som en del af programmet for dyrket mangfoldighed. Kun nogle få steder i Sverige er der igen begyndt at blive dyrket humle i mindre omfang efter at være uddød i det 20. århundrede. De svenske bryggerier er helt afhængige af importeret humle, hovedsagelig fra Tyskland. Allmogens gamle humlefarme er for længst blevet forladt. Noget at ændre?
Humlegård på Old Staberg
Moderne humledyrkning på Gamla Staberg, en gammel velbevaret bjerggård nær Kniva ca. 10 km øst for Falun i Dalarna. Foto: Edaen (CC-BY-SA)

Abonnér på YouTube:


Hvis du sætter pris på Allmogens uafhængigt arbejde for at skildre vores fine svenske historie og nordiske kultur, er du velkommen til at købe noget lækkert i butikken eller støtte os med en frivillig donation. På forhånd tak!

Støtte Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Støtte Allmogens af tilmeld dig
Støtte Allmogens i dit testamente

Populære