Køb vores historiske kort

Delvis sejr til offentligheden i tvisten om brændeovne - men kampen er endnu ikke vundet

Vedspisupproret
Med de nye Boverket-bestemmelser er det gratis at bygge nye pejse som den til højre med en effektivitet på 5-12%. Jernovnen til venstre med 60-70% effektivitet vil de dog gerne skrotte. Foto: Hilding Mickelsson (1919 - 2002) / Hälsingland Museum (CC BY-NC)

Efter det offentlige ramaskrig til fordel for brændeovnen trækker regeringen sig nu tilbage fra Boverkets forslag om en skrotningspræmie, som betød, at skatteyderne skulle betale for at sende fuldt funktionsdygtige jernovne på skrotpladsen.

Regeringen trækker sig tilbage skrotningspræmien for gamle brændeovne og pejse, mens brænde strømmer ind til regeringskontoret med posten i protest til boligminister Peter Eriksson (MP) og Facebook-gruppen Vedspisupproret passerede 20.000 medlemmer.

Boligministeren siger, at det hele er en "misforståelse", som også blev "næret" af ukendte... spætteekstremister? Han giver Boverket skylden for, at det ikke har været i stand til at kommunikere.

Fejlen synes at være, at en myndighed for en gangs skyld var alt for klar i sin kommunikation. De afstod fra at pakke deres kommunikation ind i tvetydige ord og vage vendinger. På det tidspunkt havde folk ikke forstået, hvad der foregik.

Carl-Oskar Bohlin, der er folketingsmedlem og har været involveret i brændeovnsspørgsmålet og har skrevet en række artikler i Dalarnas Tidning, kommenterer regeringens tilbagetrækning således på Facebook:

Tilbagetrækningen skal sandsynligvis ses som en konsekvens af det enorme ramaskrig, som forslaget har skabt i offentligheden. Jeg vil dog gerne advare om, at det også kan være et taktisk træk fra regeringens side. Det kan være et forsøg på at fjerne opmærksomheden fra det oprindelige forslag, som gør det umuligt at geninstallere gamle brændeovne. Dette forslag er fortsat på bordet. Det forhold, at forslaget om afskaffelse af præmier er blevet trukket tilbage, skal derfor ikke forstås som om, at hele det hovedløse forslag er blevet afskaffet.

Husmor Gärda i Österlid foran sin brændeovn, ukendt årstal. Västergötland. Foto: Falbygdens museum

Expressen ønsker i sin artikel (linket ovenfor) kun at gøre spørgsmålet til et spørgsmål om nyinstallation af gamle brændeovne i helt nye huse, hvilket er at vildlede sine læsere alvorligt. De nye regler gør det også vanskeligere og dyrere at installere en gammel brændeovn i et eksisterende hus.

Ifølge Boverket bør reglerne bestemt være "fleksible", når der installeres en gammel brændeovn i et eksisterende hus, og "der bør tages hensyn til de kulturhistoriske værdier, bygningens tilstand og ændringens omfang", som bør vurderes fra sag til sag. Med andre ord er du helt og holdent overladt til den lokale myndighed og den enkelte embedsmands humør i dag med hensyn til, om du får tilladelse til at sætte en gammel brændeovn op i dit eget hjem - på din egen grund.

Jeg kan mærke, at i et land, der allerede har et "værtsklasse"-bureaukrati og overprivilegier, hvor man knap nok kan betræde sin egen jord uden at skulle udfylde en eller anden formular og ydmygt bede om tilladelse, bør man tænke sig om to gange, før man øger dette privilegium. Frihed under ansvarHvad siger du sådan?

Ellers kan vi lige så godt tage "frihed" under kontrol hele vejen og også udpege et antal brændeinspektører i hver kommune, hvis fuldtidsjob er at gå rundt til brændeovne og kræve at inspicere brændestablen for at sikre, at de ikke brænder med for fugtigt træ. For det er ikke primært det, du brænder med træ, der er afgørende for, hvad du brænder i uden det, du fyrer med, og hvordan en fyrer.

Desuden findes de fleste brændeovne i landdistrikterne, med vægt på grimme. Den er sparsom mellem husene og skorstenene. Luftkvaliteten er ikke noget problem herude, der er masser af frisk luft for os landboere.

Sådan siger Rasmus Norling, der er amtsrepræsentant for Boverket i Värmland og initiativtager til brændeovnsoprøret, om problemerne omkring Boverkets uklare regler til den praktiserende læge:

[...] hvis man læser, hvad Boverket har skrevet, er det tydeligt, at de betragter en geninstallation som en ny installation.

Min erfaring som amtskommissær er, at kommunerne fortolker reglerne bogstaveligt. Det er ingen hemmelighed, at mange huse i 1950'erne mistede deres pejse, men som de nye regler er udformet, vil det i mange tilfælde være umuligt at geninstallere en gammel pejs i et ældre hus.

Skrotningspræmien er blevet skrottet, hvis Peter Eriksson (MP) er en mand af sit ord, og det er en delvist sejr. Men det er endnu ikke tid til at slappe af.

Den øverste magt har foretaget et taktisk tilbagetog, muligvis direkte inspireret af Gustav Vasas taktiske våbenhvile med Smålandsfarerne under Dackefejden 1542. Med våbenhvilen lullede den svenske konge smålænderne ind i en falsk følelse af sikkerhed, mens han i ro og mag kunne samle sine kræfter og gennemføre sin oprindelige plan om at knuse oprøret fuldstændigt. Boverkets oprindelige plan står også fast. Boverkets nye regler er intakte og træder i kraft den 1. juli 2018, hvis intet ændres.

Hvad kan man så se som en endelig sejr for de små træfyrende mennesker?

Ja, når gamle brændeovne ligesom pejse og gamle kakkelovne er helt undtaget fra de nye regler. Sådan formulerer Woodstove Uprising kravet:

Vi opfordrer til en klar national beskyttelse af historiske brændeovne i form af en generel typegodkendelse eller en generel undtagelse. Vores brændeovne skal bruges og geninstalleres i den levetid, de har, og ikke skrottes af hensyn til væksten.

Åbne ildsteder er således undtaget i henhold til de nye regler, selv om de brænder for krager med en elendig 5-12%-effektivitet, fordi "de er en del af bygningen, og der er ingen metode til at måle emissionerne".

Gamle kakkelovne med en effektivitet på 70-85% er udelukket, fordi de i henhold til Boverket har "acceptable emissionsniveauer og af kulturelle og historiske årsager".

Gamle brændeovne med en effektivitet på 60-70% har efter min og mindst 20.000 andres mening mindst lige så stærke kulturelle og historiske grunde til at blive undtaget. De er en smuk og levende del af vores kulturarv, som fortjener at blive brugt i resten af deres funktionelle liv.

Da brændeovne i modsætning til kakkelovne aldrig vil være den primære varmekilde i et hjem, er emissionerne i det store og hele ubetydelige. Men brændeovne kan være helt afgørende, hvis en større krise skulle ramme Sverige - hvis der kommer krig, hvis en solstorm rammer, eller hvis det nordlige Sverige rammes af en gentagelse af Den store bølge i 1867. Et helvede af et år Det var det - og i sådanne år er brændeovnen din bedste ven og redningsmand.

Så bliv ved med at sende brænde til regeringskontorerne.

Det er bedre, at de har travlt med at stable brænde, end at de sidder og opfinder en masse nye måder at kontrollere borgernes liv på. Nu er det ikke tid til at slappe af, tværtimod.

Boverket har gjort en stor indsats for at sikre, at hvis du allerede har en brændeovn, vil du ikke blive berørt af deres nye regler. De håber, at du derfor ikke vil bekymre dig om, at andre bliver ramt. Men brændeovneejere holder sammen. Det gør vi også, uanset hvilke partier der har vores brændeovne i sigtekornet. Solidaritet er ordet.

Ved at hæve stemmen viser du solidaritet med alle de fattige mennesker, der endnu ikke har en brændeovn, men som drømmer om at være en af dem, der går ud i køkkenet og tænder op i ilden på en kold vintermorgen.

Så send også en log til Peter Eriksson! Fortæl os, hvorfor brændeovnen er vigtig for dig. Få regeringen til at tænke sig om. Kræve en fritagelse. Her er hans adresse:

Peter Eriksson
Offentlige kontorer
Rosenbad 4
10333 Stockholm

Jeg forlader jer med dette smukke stykke fra Woodstove Rebellion:

Brændeovnens glød er kernen i den svenske byggekultur. Pejsen er ikke kun en del af det gode liv. Det er en forudsætning for at overleve på landet, i hverdagen og i kriser. Støbejernsovne og pejse er levende mindelser om den industri, der engang skabte velstand og udvikling.

Abonnér på YouTube:


Hvis du sætter pris på Allmogens uafhængigt arbejde for at skildre vores fine svenske historie og nordiske kultur, er du velkommen til at købe noget lækkert i butikken eller støtte os med en frivillig donation. På forhånd tak!

Støtte Allmogens via Swish: 123 258 97 29
Støtte Allmogens af tilmeld dig
Støtte Allmogens i dit testamente

Populære