Forfatter Arkiver: Verner von Heidenstam

Levnad: 1859 - 1940

Födelseort: Hammars socken, Närke

Verner von Heidenstam var en svensk adelsmand, forfatter og digter. Han var medlem af det svenske akademi fra 1912 til 1940 og modtog Nobelprisen i litteratur i 1916.

Albert Bonniers forlag beskriver ham som "vores sidste nationale skikkelse, denne bemærkelsesværdige person, som var en beundret kulturel leder, men som også blev bagtalt og forfulgt".

I sin tid var han en af Sveriges bedste forfattere, sammenlignet med August Strindberg og Gustaf Fröding. I dag er han stort set glemt.

Heidenstam debuterede i 1888 med digtsamlingen Migrationshastighed og år, og hans sidste samling kom til at blive Nye digte som blev udgivet i 1915 af Bonniers. Nye digte anses af mange for at være hans største værk.

Nye digte er "en stor og stærk samling, hvis ældste stykker er forbundet med Heidenstams historiske epos eller Digte fra 1895 (...), men hvis yngre digte hører til en senere epoke. Formen er klassisk ren, enkel og usmykket, ofte rimløs og ostrofisk, og udtrykker stemninger og tanker af ophøjet sindsro, af mandlig alvor og varm inderlighed, bred og lys menneskehed, tilværelsens verdensfjerne værdi og tristhed over at nærme sig alderdommens tusmørke" (citat fra Nordisk familiebog, bind 36, (1924) "Heidenstam").
Nye digte

"Formen er klassisk ren, enkel og usmykket, ofte rimløs og ostrofisk og udtrykker [...]

Invokation og løfte

Ur diktsviten ”Ett folk”, först tryckt i Svenska Dagbladet 22 september 1899; ingick sedan i [...]

Soldatsång

Ur diktsviten ”Ett folk”, först tryckt i Svenska Dagbladet 22 september 1899; ingick sedan i [...]

Röstsedeln

Ur diktsviten ”Ett folk”, först tryckt i Svenska Dagbladet 22 september 1899; ingick sedan i [...]

Borgernes sang

Ur diktsviten ”Ett folk”, först tryckt i Svenska Dagbladet 22 september 1899; ingick sedan i [...]

Sverige

Ur diktsviten ”Ett folk”, först tryckt i Svenska Dagbladet 22 september 1899; ingick sedan i [...]

Folket

Fra digtsuiten "Ett folk", der første gang blev offentliggjort i Svenska Dagbladet den 22. september 1899, senere [...]