Forfatter Arkiver: Nikodemus Ungh

Nikodemus Ungh är anhängare av en socialt medveten libertarianism som förenar frihetsbegreppet med allmogekonservatism och det klassiska arvet. Vid sidan om filosofi har han studerat svensk och europeisk historia.