Forfatter Arkiver: Gustaf Nyblæus

Levnad: 1816 - 1902

Födelseort: Stockholm

Militär, gymnast och riksdagsman. Nyblæus blev officer 1836, major 1862, överstelöjtnant 1864 och överste i armén 1872.
Dalkarla sang

Digt skrevet af militærmand og folketingsmedlem Gustaf Nyblæus (1816-1902), da han var løjtnant i Dalregimentet [...]