Forfatter Arkiver: Fabian Månsson

Levnad: 1872 - 1938

Födelseort: Förkärla socken, Blekinge

Fabian Månsson var en liberal venstrefløjssocialdemokratisk politiker, avisredaktør og forfatter. Arbejdede som råbuk og løbedreng indtil indkaldelsen.

Fra 1899 var han avismand og skrev politiske klummer i sydsvenske aviser. Månsson brugte ofte pseudonymet Dacke i sin ungdom. Fra 1912 til sin død i 1938 var han medlem af Riksdagens andetkammer (valgt i Gästriklands valgkreds indtil 1921 og i Gävleborgs valgkreds 1922-1938). Han blev tildelt en æresdoktorgrad i filosofi fra Uppsala Universitet i 1932.

Månsson var en af sit partis førende og mest farverige agitatorer, kendt for sine drastiske og ofte burleske taler. Han hørte til den første generation af autodidakte forfattere i den nye folkeoplysnings ånd, og med sine faste rødder i Blekinge-landskabet foretrak han den historiske roman som udtryksmiddel: Retfærdiggørelse ved troen (1916) og Gustav Vasa og Nils Dacke (1-3, 1928-48). Han optrådte også som historiker, f.eks. med The History of Migration (1937) og The History of the Viking Age (1939).