Forfatter Arkiver: Esaias Tegnér

Levnad: 1782 - 1846

Födelseort: By socken, Värmland

Esaias Tegnér var en svensk skald och kulturpersonlighet. Han var professor i grekiska vid Lunds universitet, biskop i Växjö från 1824 samt ledamot av Svenska Akademien från 1819.

I februari 1812 tog Tegnér inträde i Götiska förbundet (han bar där namnet "Bodwar Bjarke") och i dess tidskrift, Iduna, offentliggjorde han under årets lopp flera dikter från denna tid: "Majsång", "Elden" (skriven 1805, omarbetad i ganska hög grad), "Skidbladner", "Flyttfåglarne". Sitt största verk, som en gång i tiden var obligatorisk läsning i skolan, var Frithiofs saga.
Til en ung mand

Digt offentliggjort i 1810 i Tidsskrift for Litteratur og Teater, som Tegnér sendte dette digt til [...]

Den evige

Et digt om ideers uforanderlighed og udødelighed