Arkiv: Nikodemus Ungh

Nikodemus Ungh är anhängare av en socialt medveten libertarianism som förenar frihetsbegreppet med allmogekonservatism och det klassiska arvet. Vid sidan om filosofi har han studerat svensk och europeisk historia.
Två berättelser om Sverige

En frihetlig betraktelse över Sveriges historia ger att vi kan se två slags vävnader som [...]