Arkiv: Malin Kim

Malin Kim är bosatt på den västgötska landsbygden och arbetar som läkare. Det kulturhistoriska intresset vaknade tidigt och har resulterat i långa resor i olika delar av världen. Malin driver den hedervärda bloggen Kulturminnet som ett svar på att svensk kulturpolitik alltmer tappat intresset för den svenska kulturens innehåll och det egna kulturarvet.
7 spännande gravhögar runt om i Sverige

Gravhögarna och deras omgivande miljöer har mycket att berätta om sin tid. Ofta var de [...]

13 vackra kulturreservat från hela Sverige

Det finns idag 45 kulturreservat i Sverige - vitt skilda och särskilt värdefulla kulturmiljöer som [...]

Carl Larsson (1853-1919) – En av våra mest folkkära konstnärer

Carl Larsson (1853-1919) är vår kanske mest folkkära konstnär och en av världens främsta akvarellmålare. [...]

En kulturhistorisk upptäcktsfärd i Hälsingland

Staden Bollnäs i Hälsingland är omgiven av ett sjudande kulturhistoriskt landskap och är en bra [...]

Tre svenska konstverk med en särskild historia

Ett lands konst har mycket att berätta om dess historia och kultur. Nedan beskrivs tre [...]

Albertus Pictor – vår främsta medeltidskonstnär

En av de 1400-talskonstnärer som lämnat starkast eftermäle i Sverige är Albertus Pictor (Albrekt Målare), [...]

Tidans kulturhistoriska pärlor

Det västgötska samhället Tidan med sina knappt tusen invånare är kanske obekant för de flesta. [...]

Gotlands bildstenar – en förbisedd del av vårt kulturarv

De budskap som ristats i sten är en säregen del av det svenska kulturarvet. I [...]

Väggbonaden – en kulturspegling i ord och bild

I Sverige finns en lång tradition av att pryda hemmets väggar med textila dekorationer i [...]

Södra Råda gamla kyrka snart återuppbyggd – helt med medeltida tekniker

Rekonstruktionen av Södra Råda gamla kyrka i Visnums härad, Värmland, tar raska steg framåt. Sommaren [...]