Arkiv: Fabian Månsson

Levnad: 1872 - 1938

Födelseort: Förkärla socken, Blekinge

Fabian Månsson var en frihetlig vänster-socialdemokratisk politiker, tidningsredaktör och författare. Arbetade som grovarbetare och springpojke fram till värnplikten.

Från 1899 tidningsman, då han skrev politiska kolumner i sydsvenska dagstidningar. Månsson använde ofta pseudonymen Dacke i sin ungdom. Från 1912 till sin död 1938 var han ledamot av riksdagens andra kammare (invald i Gästriklands valkrets till 1921 och i Gävleborgs läns valkrets 1922–1938). Han blev filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet 1932.

Månsson var en av sitt partis främsta och färgstarkaste agitatorer, känd för sin drastiska och ofta burleska talarkonst. Han tillhörde den första generationen av självlärda författare i den nya folkbildningens anda, och med sin fasta förankring i den blekingska landsbygden valde han gärna den historiska romanen som uttrycksmedel: Rättfärdiggörelsen genom tron (1916) och Gustav Vasa och Nils Dacke (1 - 3, 1928-48). Han framträdde också som historiker, bl. a. med Folkvandringarnas historia (1937) och Vikingatidens historia (1939).