Arkiv: Erik Gustaf Geijer

Levnad: 1783 - 1847

Födelseort: Ransäters bruk, Värmland

Erik Gustaf Geijer var en svensk författare, poet, filosof, historiker och tonsättare. Han var en av de största estetikerna och idégivarna under den svenska romantiken. Han betraktas som en av den svenska nationalismens fäder, och efter 1838 blev han också en betydelsefull förespråkare av liberalism.

Geijer var professor i historia vid Uppsala universitet från 1817 och blev 1824 ledamot av Svenska Akademien. Han var vidare rektor för Uppsala universitet under åren 1822, 1830, 1836 och 1843–1844. Som representant för universitetet var han ledamot av prästeståndet vid riksdagarna 1828–1830 och 1840–1841. Han var vidare medlem av Götiska förbundet där han var redaktör för dess tidskrift Iduna. Han var även medlem av Svea Orden.

Om sina intresseområden skriver Geijer själv: "Med fem saker har jag befattat mig – ivrigt, om ej med framgång – filosofi, historia, vältalighet, poesi och musik. - Det är de fem fingrarna på min hand, vilka jag i ärlig slöjd uppövat och av vilka jag ej vill uppgiva någondera."

Geijer medverkade till att föra konservatismen till den svenska politiska idédebatten. Han bidrog vidare till att slaveriet avskaffades i den dåvarande svenska kolonin Saint-Barthélemy, påverkade med sin teologi Nathan Söderblom och Einar Billing samt var en föregångare med sin "jag-du-filosofi". Nordisk familjebok skriver att det var Geijer som möjliggjorde att liberalismen inträdde i Sverige utan de revolutionära brytningar som skedde i Frankrike, och att han skapade en någorlunda svensk form av liberalism

Tal och tystnad

Sång av Erik Gustaf Geijer komponerad 1830-1840.

Manhem

Dikt av Erik Gustaf Geijer ur första numret av tidskriften Iduna som gavs ut 1811

På nyårsdagen 1838

En av Erik Gustaf Geijers mer välkända dikter, med den alternativa titeln "Ensam i bräcklig [...]

Vikingen

En av Erik Gustaf Geijers mest kända dikter, skriven 1811.

Odalbonden

Å bergig ås, där står mitt hus, Högt över skog och sjö. Där såg jag [...]