Arkiv: Dan Andersson

Levnad: 1888 - 1920

Födelseort: Skattlösberg, Grangärde socken, Dalarna

Dan Andersson började redan som 12-åring arbeta i skogen som hjälpreda, kolare och flottare, och kom senare att bli författare, poet och tonsättare. Han debuterade 1914 med novellsamlingen Kolarhistorier som handlar om en grupp kolares vardag under en vinter.

Dan Andersson växte upp i finnmarkerna i södra Dalarna och hembygden har haft stort inflytande på hans författarskap. Han ses som en pionjär inom den svenska arbetarlitteraturen.

Dan Anderssons dikter var bland det första som Projekt Runeberg offentliggjorde på nätet.

Efter att ha tillbringat en natt i ett hotellrum som behandlats mot ohyra och därefter inte vädrats rycks Dan Andersson bort, endast 32 år gammal.

"Så som han var i sina verk, så var han som människa. Jag tror att han gjorde ett ovanligt starkt intryck på alla med vilka han kom i beröring. Det var en glädje att veta, att denna människa fanns till, att han led och sökte och kämpade. Hans liv ökade summan av det mänskligt stora och nobla" - Ragnar Jändel om vännen Dan Andersson
Jag har drömt…

En dikt ur Dan Anderssons diktsamling Svarta ballader som utgavs 1917.

Jägarns vaggsång

En dikt ur Dan Anderssons diktsamling Svarta ballader (1917) som utkom tre år innan hans [...]

Till smärtan

Ur Dan Anderssons efterlämnade dikter i diktsamlingen Visor och ballader

Hemlängtan

Ur diktsamlingen Kolvaktarens visor från 1915

Helgdagskväll i timmerkojan

Ur diktsamlingen Kolvaktarens visor (1915)

Visa vid kolvakten

Mårdberget 14 december 1913.

Omkring tiggarn från Luossa

Ur diktsamlingen Visor och ballader (1921)

Den gamle

Ur diktsamlingen Kolvaktarens visor (1915).

Gässen flytta

Ur diktsamlingen Kolvaktarens visor

En ung fader talar

Ur diktsamlingen Efterlämnade dikter