Arkiv: Boris Benulic

Boris Benulic är en tidningsmakare, medgrundare till nyhetsmediet bubb.la, nyhetsankare och spridare av visdom i radio bubb.la, och medgrundare till det nya bokförlaget Cultura Aetatis. Han vet dessutom mer om den svenska arbetarrörelsen än de flesta svenskar.