Arkiv: Poesi

Svenska dikter från några av våra mest älskade svenska diktare, och några mer okända diktare.

Friheten

Ur diktsamligen Gralstänk från 1898

Vårdträdet

Till Agathe och Richert von Koch.

Längtan heter min arvedel

Dikt ur Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim från 1901.

I ungdomen

Ur diktsamlingen Gitarr och dragharmonika - Stämningar och stämningsbilder från 1891

Den gamla goda tiden

Ur diktsamlingen Nya dikter (1894). Titeln är ironisk; den redan då etablerade frasen med sin [...]

Vårt fria ord

Ur Samlade vitterhetsarbeten, Första delen, 1877. Dikten utgavs första gången 1856.

På nyårsdagen 1838

En av Erik Gustaf Geijers mer välkända dikter, med den alternativa titeln "Ensam i bräcklig [...]

Lucia

Dikt om Lucia ur Fridolins visor, som utkom första gången 1898. Scrolla ner för vacker [...]

Vintergatan

Dikt ur Zacharias Topelius samlade skrifter, första bandet (1904).

Sålunda talade Zarathustra

Ur diktsamlingen Nya dikter, som utkom första gången 1894.