Arkiv: Poesi

Svenska dikter från några av våra mest älskade svenska diktare, och några mer okända diktare.

Jag har drömt…

En dikt ur Dan Anderssons diktsamling Svarta ballader som utgavs 1917.

Vintervila

Ur Erik Axel Karlfeldts diktsamling Flora och Bellona utgiven 1918.

Mandom, mod och morske män

Richard Dybecks visa, även känd under namnet Orsamarsch, i versionen från Ny Visbok af B. [...]

Dalkarlasång

Dikt skriven av militären och riksdagsmannen Gustaf Nyblæus (1816–1902) när han var löjtnant vid Dalregementet [...]

Till en yngling

Dikt publicerad 1810 i Journal för Litteraturen och Theatern, dit Tegnér skickade in denna dikt [...]

Jägarns vaggsång

En dikt ur Dan Anderssons diktsamling Svarta ballader (1917) som utkom tre år innan hans [...]

Tal och tystnad

Sång av Erik Gustaf Geijer komponerad 1830-1840.

Slumrande toner

Denna hymn är enligt uppgift närmast en nationalsång för svenskösterbottningar och skapades av Alexander Slotte [...]

Till smärtan

Ur Dan Anderssons efterlämnade dikter i diktsamlingen Visor och ballader

Drömmen och livet

Ur diktsamlingen Fridolins visor och Andra visor (1898)